tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The sound NINJAS make!
I heard kristen yelling 'haiyah' and i knew immediately that she must be a ninja!
viết bởi cortfantastic 08 Tháng mười, 2006

Words related to haiyah

cinder block karate kicking ninja