Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
to mean whatever you want it to mean, whenever you want to mean it.
Jay: You suck at madden.
Brad: HAJAFASAS!!!
viết bởi Brad and Jay 11 Tháng tư, 2008
7 2

Words related to hajafasas:

bag hojofosos hojofozoz jugs mc port scum tits