tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A homosexuals congealed Pugwash, often a murky brown colour
"Ergh, that guy has hajim all down his legs"
viết bởi G Dave 27 Tháng một, 2007