tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
do a hamster face, but always listen to you ... no matter what.
a friend in need. and all that
stop doing a 'hajir'
viết bởi ameena 17 Tháng mười hai, 2004