tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The name of a lesbian police officer.
Dang, are you a lesbian police officer? You must be a Hajira!
viết bởi beebooboooo 24 Tháng mười một, 2013