tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
8.
(n). 1. A big-ass penis.
Dude your hajji is sticking out!
viết bởi Mr. LoveShack 31 Tháng mười hai, 2003