tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a stupid boy because he doesnt know to play at CS
you are a hajon == a noob
viết bởi romain 25 Tháng một, 2005