tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
amd-using geek who likes hentai and talking on irc.
He's such a hakubi!
viết bởi bob dobbs 30 Tháng tám, 2003

Words related to hakubi

hentai