tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
beautiful girl
"Nasty rachet's always tryin be like haley marie campfield!"
viết bởi user12532 12 Tháng mười một, 2013