tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Haley. A girl who has magic hair, funny laugh, and a big black oriental dick
Oh she is oriental, she is a Haley reeves.
viết bởi Ahmi 13 Tháng một, 2014