to get loud on a person or to go crazy.
"Im went ham on that girl today."
viết bởi nilaun 17 Tháng mười hai, 2009
acronym for Hard as a Mutha

or Hysterically actin monkey
I go ham on a bi**ch, like a sandwich
viết bởi da jugganaut 31 Tháng bảy, 2009
hard ass a motherfucker
That girl over there got me on ham.
viết bởi Chris Towsnend 10 Tháng một, 2009
a Hot A$$ Mess; when something is or looks terrible
Her new hair doo is a HAM!
viết bởi emjaye1205 23 Tháng mười một, 2010
A lame, useless person. Someone who sits there and does nothing. Like a ham.
Why can't he do something with his life? He is SUCH a ham.
viết bởi Benson McGee 15 Tháng mười một, 2010
A Hot Asian Mami.
Damn strolled through Chinatown and seen about 5 Hams, I hope their down with that sucky sucky 5 dolla!
viết bởi Johnny Cabahala 08 Tháng mười, 2010
When an artitsts drops a song or verse that is raw as ever
Wiz Khalifa went ham on that Kush and OJ mixtape
viết bởi purple knight 14 Tháng sáu, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×