tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Ham samich.
Mother: What would you like for dinner?
Retard: Hamich!
viết bởi Guffey 25 Tháng mười hai, 2003

Words related to hamich

samich