Top Definition
german; a way to say something is fly
1) That girl is hamma!
2) That song "Hamma" by Culcha Candela is hamma!
viết bởi ellabellaboo 24 Tháng mười một, 2007
another word for a gun
A dog, pass me my hamma, I'm bout to get this bama!
viết bởi D 18 Tháng ba, 2005
german; a way to say something is fly
1) That girl is hamma!
2) That song "Hamma" by Culcha Candela is hamma!
viết bởi emmybear 24 Tháng mười một, 2007
a gun
i pulled the hammer on that bitch and gabe him a third eye
viết bởi Jean Laman 01 Tháng tám, 2003
Another term for a morbidly obese and/or drunk Gamma.
Bob: Hey Jim, did you hear about the Hamma at the stroll competition?

Jim: No

Bob: She strolled so hard that she brought down the house.... Literally!!!
viết bởi Bob4838?472 04 Tháng mười hai, 2013
an object of great power; weapon of mass destruction that no newb can handle
gonna be dropping that HAMMA on your ass!!!
viết bởi slipnotovk 13 Tháng hai, 2007
A very long period of time.
Eyo, I aint seen you in hammas!
viết bởi Ken Loire 30 Tháng năm, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×