Top Definition
sketchy, weird, creepy, someone or something that gives off a bad feeling
That guy who hangs out in the alley is so hand drawn.
viết bởi AllianaES 15 Tháng chín, 2008
A drawing or image that was created completely by hand, usually excluding any art using bases. A hand drawn piece of art can be anything varying to small scribbles of your favorite flower to large masterpieces like the Mona Lisa.
"Is that a piece of your hand drawn art?"
viết bởi Stark&Damian 24 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×