tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Similar to hand job.
"Man, Cindy gave me the best hand dugan in the car the other night."
viết bởi Timmy 2 Stepp 31 Tháng năm, 2008

Words related to hand dugan

cock dugan hand hand job