tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
me... my name, not a car
hande' is so fucking awesome... she's hot, smart and concieted for doing this.
viết bởi hande 23 Tháng mười, 2004