tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When a woman's vagina lips flap as she queefs
Did you hear the Rebecca had a "happy duck" last night?
viết bởi Tacodick88 09 Tháng mười hai, 2013