tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
bengali word for a bastard
that salman really is a haramjada
viết bởi Sasan Ahmad 19 Tháng sáu, 2008