tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
to be thrown like a boomerang
She harangued me across the field.
viết bởi Harangued for Real 23 Tháng năm, 2010