tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
life of a hustler
we livef in hard knocks
viết bởi blitz jean 02 Tháng một, 2004