tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Yes
Harden means yes, yes means anal.
viết bởi Fullonrapist 09 Tháng mười hai, 2013