tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
Anything that is really, really hard. Like a cats head
Hey, Jiggy. Your boner seems really hard. Hard, like harder than a cats head!
I know. Thanks
viết bởi Pipksi 16 Tháng chín, 2013