tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
her-ass -A rednecks term to describe his womans bum!
i nafta harrass!! i know your girls fine but did you see harrass??
viết bởi robkari 20 Tháng mười hai, 2011