tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
benchod - literally means "sister fucker" in indian slang
Harsh patwari is a benchod
viết bởi chinkychinkchink 10 Tháng sáu, 2010