tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
lyk when someone is being 2-face and harsh about another person
'dat gyal stinkz init'
'harsh realities'
viết bởi wifey rocka 11 Tháng sáu, 2008