tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
legendary WOW player. Loves to make fun of others
we totally harsmad that dude
viết bởi iae 04 Tháng hai, 2010