Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
An Armenian name for a female.
Ben: "What is your name?"
Hasmik: "Hasmik"
Ben: "Are you Armenian?"
Hasmik: "Yes"
viết bởi dodik 24 Tháng chín, 2013
0 0