tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A sack of unwanted shit that was sat at your door steps.
He is a hastin.
viết bởi Harry1848338 02 Tháng một, 2014