tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
also referred to as hickeys.
Damnmy boo gave me some serious hata marks
viết bởi Michelle 30 Tháng mười, 2004