Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
hata playa is a loser who is hating on a player because dat fucknut wants a girl friend.
chris:i want your girlfriend I WANT HER NOW!!
jadon:fool you betta back da hell off shit dont be a hata playa
viết bởi ayoTI 24 Tháng chín, 2007
2 1

Words related to hata playa:

hata hate hater playa player