Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Using both of your hands to karate chop the sides of a person's neck.

i'm gonna hatah the shit outta you!!
i'm gonna hatah the shit outta you!!
viết bởi nick squared 12 Tháng một, 2008
7 5