tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Kind of like Gatorade
The girls be sippin on some hatarade cuz I look better than them at the club.
viết bởi rayray06 29 Tháng chín, 2006

Words related to hatarade

bossy gatarade hatas playa hatin sippin