tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
2.
Codename: Hatari

John Waynes code name for Africa

AkA IKE
Ike: "What's up my Hataris!"
Ike: "What's up my nigies"
Anthony: "I dont get it"
Martin: "Lets get some 40's and go Wang Chung down by the river.
viết bởi gay carl 16 Tháng mười hai, 2004

Words related to hatari

bad beauty danger good talent
 
1.
swahili word means: danger,bad(in good way), beautiful,talented...etc
that girl she's hatari
viết bởi mfalme 29 Tháng năm, 2009