tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
To give one's all, or to give one's best performance.
Nang tayo'y umunlad sa buhay, hataw na sa pag-eskwela.
viết bởi Roy Jumawan 03 Tháng ba, 2004