tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A hotdog made out of baby meat and the hotdog is wearing a little hat.
Ex: woah you can buy hatdogs here!
viết bởi FluffyBirman 06 Tháng mười một, 2013