tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Paranoid, conspiracy-theory; thus more generally: crazy, stupid. Short for "tinfoil-hattish". Also "hat".
"That post is just too hattish."
viết bởi blehh 10 Tháng mười hai, 2007