tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A fucking beast-man. aka, a savage that will take anything anytime he wants. A king among kings.
Prime examples of a haussman:
-Ray Lewis
-GSP (George Saint Pierre)
-Muhammad Ali
-genghis khan
-Chuck Norris

you get it. A fucking boss
viết bởi Daximus 25 Tháng mười, 2011