tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
pushing out a big turd
oh, no i'm a having a baby because i don't eat fiber
viết bởi Evil Tim 15 Tháng chín, 2003
12 5