tìm từ bất kỳ, như là sex:

he giveth and i taketh away chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?