Top Definition
noun \ˈhɛdˈbɑb\

oral sex performed on a male (refers to the movement of the performers head); an elegant, poetic, even illustrative way to talk about getting head.
Jim: You hanging out with that one girl tonight?
Jack: You know it. Hoping for a little head-bob.
Jim: Nice.
viết bởi thisisforpius 07 Tháng ba, 2011
The act of giving or receiving a blowjob.
Synonym to blowjob
Suzy decide never to headbob Jack again because of his hairiness.

While talking on SSWarez, Buster noticed one of the girls trying to headbob one of the new guy members
viết bởi Buster_SSwarez 15 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×