Top Definition
seeing a womans nipples through a see through shirt
her headlights were shining through her shirt
viết bởi handle 14 Tháng tám, 2003
When you can see a girl's nipples through her shirt, occurring most often on rainy or cold days
(rain falling outside)
Ben: Do you know what this rain means?
Paul: No, What?
Ben: Some girls will have their headlights on today.
viết bởi Sirk10 21 Tháng tư, 2008
Breasts; boobs; tits
Damn, Dude, check out her headlights!
viết bởi Anonymous 15 Tháng tám, 2003
1. oversized diamond earrings

2. oversized female breasts, see hooters
1. "I got my wife new headlights for her birthday."

2. "I got my wife new headlights for her birthday."
viết bởi Joe Bone 14 Tháng ba, 2005
Female breasts, or if you prefer, tits.
God, dude, did you see the head lights on her?
viết bởi electrictoothsyndrome 04 Tháng sáu, 2004
The front portion of a car that emits a beam of light.
The headlights were so bright we could see the whole road.
viết bởi Perreault 01 Tháng mười hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×