tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
Deeply or sincerely felt
It's time for heartfelt moment.
viết bởi Anurodh 23 Tháng sáu, 2008
30 4