Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Hecro. Something incredibly cool/hectic.
I had me some hecro nachos last night!
viết bởi ReneeMcdoughwell 22 Tháng ba, 2007
3 0

Words related to hecro:

cool hectic hecticity hecto