tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
IRC Master from Undernet start.
viết bởi Anonymous 28 Tháng bảy, 2003