tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Huge Elephants Crushing Your Grapes

Used to describe vast amounts of man-pain.
You suck. I hope you get HECYG.
viết bởi shuma 21 Tháng mười hai, 2006

Words related to hecyg

balls hecg hecy h.e.c.y.g. man-pain