tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
hedaiyah is an arabic beauty.
Oh, look at Hedaiyah! She's from the middle east.
viết bởi awesomeme_12345 02 Tháng chín, 2010