tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
means everything has a price. Also slang for slutty bitch ass hoe ass.
$3 for some waxin from that heidi fleiss ho
viết bởi Johnny Throwdown 31 Tháng ba, 2004