tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Nickname for Paris Hilton.
Did you see that video!? That chick is an heir mattress!
viết bởi Bill Gronos 01 Tháng sáu, 2006

Words related to heir mattress

hilton paris heir heir-head matress paris hilton slut socialite whore