tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The sexiest of all beings.
look at that stud! He's definitely a Heise
viết bởi HigherThanMost 07 Tháng một, 2014