tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
The pose that NO PLAYER ever does right. Check the trophy.
The cover of NCAA Football 06. Wrong. That isnt the Heisman pose.
viết bởi Peyton Shouldve Won It. 04 Tháng một, 2007
133 26